MB Biuro Rachunkowe

  > Usługi księgowe   > Doradztwo biznesowe
  Pełna księgowość   Zakładanie i rejestracja działalności
  Książka przychodów i rozchodów   Pisanie biznesplanów
  Ryczałt ewidencjonowany   Pozyskiwanie dofinansowań
  Karta podatkowa   Wnioski kredytowe i leasingowe
  Ewidencja środków trwałych   Zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne
  Pełna sprawozdawczość finansowa   Rozliczenia podatkowe i publicznoprawne
           
  > Obsługa płacowa   > W ramach współpracy
  Listy płac   Audyt działalności i finansowy
  Deklaracje i składki ZUS   Reprezentacja Klienta w urzędach
  Rozliczenia PIT   Odbiór dokumentów u Klienta
  Obsługa PFRON   Konsultacje poza godzinami pracy
           
  > Obsługa kadrowa   > Inne usługi
  Dokumentacja zatrudnienia   Raporty menedżerskie
  Dokumentacja kadrowa   Monitoring płatności
  Umowy cywilno - prawne   Prognozy finansowe
  Monitorowanie terminów badań i BHP   Analizy na życzenie Klienta