MB Biuro Rachunkowe

Szanowni Państwo!

 

Skuteczne i satysfakcjonujące prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach zadanej nam rzeczywistości, której niezwykle istotnym elementem jest środowisko obowiązujących przepisów prawnych, wpływających nierzadko na możliwości rozwoju, zakres działalności, a ostatecznie na osiągane wyniki finansowe, jest niełatwą umiejętnością, urastającą niemalże do sztuki.

 

Dlatego dla każdego przedsiębiorcy wybór podmiotu, któremu powierzy się pod opiekę finansowo-księgową odsłonę działalności gospodarczej, często determinującą możliwości rozwoju i prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jest trudną i ważną decyzją. Kwestia ta – szczególnie dziś – urasta do rangi problemu, gdyż w wyniku deregulacji zawodu na rynku funkcjonuje wiele firm, które – oferując świadczenie usług księgowych – niekoniecznie posiadają wystarczającą ku temu wiedzę i umiejętności.

 

Zapraszając Państwa do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez nasze Biuro Rachunkowe oraz współpracy, zapewniam, że posiadamy wielopłaszczyznową wiedzę, 20-letnie doświadczenie zawodowe, jak również kwalifikacje potwierdzone certyfikatem Ministra Finansów, które – poprzez indywidualne podejście do specyfiki każdej działalności – umożliwiają profesjonalną realizację zarówno usług finansowo-księgowych, jak również wyszukanie optymalnych rozwiązań, w tym z zakresu strategii oraz polityki podatkowej podmiotu, które nie pozostają obojętne na poziom rentowności działalności.

 

Załączony cennik usług ma charakter wyłącznie orientacyjny. Celem priorytetowym działalności naszego Biura Rachunkowego jest satysfakcja klienta i indywidualne podejście do problematyki jego działalności. Wobec powyższego, zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu, który to umożliwi zidentyfikowanie Państwa oczekiwań i optymalne dostosowanie do nich naszych usług.

 

                                                                      Z poważaniem

 

                                                                      Marcin Baran